§ 8 HANKINTAOIKAISUPÄÄTÖS_Tulkkaus- ja käännöspalvelut 2019 - 2020

Lataa 

KAJDno-2018-1052

Päätöspäivämäärä

17.12.2018

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Hankintayksikkö katsoo menetelleensä osittain (tulkkauspalvelut) virheellisesti hankintamenettelyn osalta. Arviointiperusteet (laatupisteet; vasteajat) tulkkauspalvelut -kohderyhmän osalta eivät täytä hankintalain menettelysäännöksiltä ja periaatteilta vaadittavaa tasoa.

Jotta hankintayksikön on mahdollista saada tarkoittamiaan tarjouksia myös tulkkauspalveluiden osalta (kohdetyhmä 1.), tämän kohderyhmän osalta hankinta tulee keskeyttää.

Käännöspalveluiden osalta hankintapäätös 30.11.2018 / § 6 tulee säilyttää entisellään.

Hallintosääntö 69 a §
Hankintalaki 3 §, 125 §, 132 §

Päätös

Päätän, että Kainuun hankintarenkaan / Kajaanin kaupungin käännöspalveluiden puitesopimustoimittajat ovat hankintapäätöksen 30.11.2018 / § 6 mukaisia eli ensisijaisuusjärjestyksessä Oulan Tulkkauspalvelut Oy, Suomen Tulkkauspalvelu Oy ja Hero Tolk Oy.

Hankintamenettely tulkkauspalveluiden osalta (kohderyhmä 1.) keskeytetään ja hankinnasta avataan uusi tarjouspyyntö.

Lisätietoja antaa hankinta-asiantuntija Virpi Ruuskanen p. 044 714 7665, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@ kajaani.fi.  

Allekirjoitus

Tuija Aarnio, vs. kaupunginjohtaja

Organisaatiotieto

Keskushallinto