§ 6 Ystävän päivä / Kajaanin työvoimayhdistys ry

Lataa 

KAJDno-2018-1345

Päätöspäivämäärä

31.1.2019

Päätöksen tekijä

Kaupungininsinööri

Päätöksen perustelut

Tapahtumalla edistetään osallisuutta, ennaltaehkäistään ihmisten yksinäisyyttä ja ylläpidetään henkistä toimintakykyä.

 

 

 

 

Päätöksenteko-oikeus:Hallintosääntö § 27

Päätös

Myönnän tapahtuma-avustusta 200€ Ystävän päivä -tapahtuman kustannuksiin. Tapahtuma-avustus maksetaan liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvoston tapahtuma-avustuksiin varatuista varoista.

 

Lisätietoja asiasta antaa liikuntapäällikkö Jarmo Kinnunen, sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

kaupungininsinööri Matti Nousiainen

Organisaatiotieto

Kunnallistekniikka ja liikunta