§ 2 Välikadun valtaus helatorstaina 30.5.2019

Lataa 

KAJDno-2018-645

Päätöspäivämäärä

23.5.2019

Päätöksen tekijä

Kaupungininsinööri

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö 18 §.

Päätös

Myönnän luvan Välikadun sulkemiseen yleiseltä ajoneuvoliikenteeltä pelastus- ja hälytysajoneuvoja lukuun ottamatta Pekka Heikkisen leipomon edestä (Koivukoskenkadun ja Kirkkokadun väliseltä kohdalta) torstaina 30.5.2019 klo 9-17. Jalankulku tulee olla esteetöntä jalkakäytävillä ja kiinteistöille ajo tulee olla mahdollista.

Luvan saajan tulee:

- ilmoittaa poikkeavista liikennejärjestelyistä pelastuslaitokselle ja sairaankuljetukseen

- puhdistaa tapahtuma-alue ja lähiympäristö tapahtumasta aiheutuneista roskista tapahtuman päätyttyä

- huolehtia ja vastata järjestyksenpidosta tapahtuma-alueella

- vastata mahdollisista rakenteille ja laitteille syntyneistä vaurioista

- hankkia kustannuksellaan tarvittavat poliisi- ym. viranomaisluvat

- sopia alueen käyttöön liittyvistä järjestelyistä katupäällikkö Pekka Kolehmaisen (p. 044 7100 651) kanssa.

Lisätietoja asiasta antaa Matti Nousiainen, sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Matti Nousiainen, kaupungininsinööri

Organisaatiotieto

Kunnallistekniikka ja liikunta