§ 2 Tapahtuma-avustus Ruuhen Loihiloordi / Somervaaran Erä ry ja Kainuun Vapaa-ajan kalastajat ry

Lataa 

KAJDno-2018-1345

Päätöspäivämäärä

14.1.2019

Päätöksen tekijä

Kaupungininsinööri

Päätöksen perustelut

Tapahtuma tukee kaupunkistrategiaa ja se tekee tunnetuksi Ruuhijärveä kaupungin virkistyskalastus- ja luontoliikuntapaikkana. Tapahtumalla tuetaan myös kaupunkilaisten hyvinvointia ja edistetään perheiden sisäistä vuorovaikutusta yhteisellä tekemisellä.

Tapahtuma-avustus on ensisijaisesti tilojen ja alueiden vuokratukea, työvoimatukea, välinetukea, aluetaloudelliset vaikutukset, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja osallisuus.

 

Tapahtumaa arvioidaan seuraavin perustein:

1. Osallistujamäärä                                1000 x 0.50 € = 500 €                                                                          

2. Markkina-arvo ja näkyvyys                1000 x 0.50 € = 500 €

3. Muu peruste, jonka pohjana on kaupunkistrategia, elinkeino-ohjelma, kulttuuriohjelma, aluetaloudelliset vaikutukset, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja osallisuus

                                                                                       1420 €

 

 

 

 

Päätöksenteko-oikeus:  hallintosääntö § 27

Päätös

Myönnän tapahtuma-avustusta Ruuhen Lohiloordi -tapahtuman järjestelykustannuksiin 2420 €, joka maksetaan sisäisellä laskulla liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvoston tapahtuma-avustuksiin varatuista varoista.

 

 

 

 

Lisätietoja asiasta antaa  liikuntapäällikkö Jarmo Kinnunen, sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

kaupungininsinööri Matti Nousiainen

Organisaatiotieto

Kunnallistekniikka ja liikunta