§ 4 Tapahtuma-avustus Kansalliset sulkapallokisat / Kajaanin Sulkapalloilijat ry

Lataa 

KAJDno-2018-1345

Päätöspäivämäärä

16.1.2019

Päätöksen tekijä

Kaupungininsinööri

Päätöksen perustelut

Tapahtuma-avustus on ensisijaisesti tilojen ja alueiden vuokratukea, työvoimatukea, välinetukea ja suorituspaikkojen kunnostusta ja toissijaisesti markkinointitukea.

Tapahtumaa arvioidaan seuraavin perustein:

1. Osallistujamäärä                                   130 x 2.50 € = 325 €                             

2. Markkina-arvo ja näkyvyys                   130 x 2.00 € = 260 €

3. Muu peruste, jonka pohjana on kaupunkistrategia, elinkeino-ohjelma, kulttuuriohjelma, aluetaloudelliset vgaikutukset, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja osallisuus

                                                                                         215 €

 

Päätöksenteko-oikeus: Hallintosääntö § 27

Päätös

Myönnän Kajaanin Sulkapalloilijat ry:lle tapahtuma-avustusta Kajaanihallin tilavuokraan 800€, joka maksetaan sisäisellä laskulla liikunta- jakulttuuriasioiden neuvoston tapahtuma-avustuksiin varatuista varoista.

 

 

 

 

Lisätietoja asiasta antaa  liikuntapäällikkö Jarmo Kinnunen, sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

kaupungininsinööri Matti Nousiainen

Organisaatiotieto

Kunnallistekniikka ja liikunta