§ 5 Tapahtuma-avustus Boxing Night / Kajaanin Kuohu ry

Lataa 

KAJDno-2018-1345

Päätöspäivämäärä

24.1.2019

Päätöksen tekijä

Kaupungininsinööri

Päätöksen perustelut

Tapahtuma-avustus on ensisijaisesti tilojen ja alueiden vuokratukea, työvoimatukea, välinetukea ja suorituspaikkojen kunnostusta ja toissijaisesti markkinointitukea.  .

Tapahtumaa arvioidaan seuraavin perustein:

1. Osallistujamäärä                                            500 x 1.50 € = 750 €

2. Markkina-arvo ja näkyvyys                            500 X 0.50 € = 250 €

3. Muu peruste, jonka pohjana on kaupunkistrategia, elinkeino-ohjelma, kulttuuriohjelma, aluetaloudelliset vaikutukset, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja osallisuus

                                                                                                  300 €

Päätöksenteko-oikeus: Hallintosääntö § 27

Päätös

Myönnän Kajaanin Kuohu ry:lle tapahtuma-avustusta 1300 € Kajaanihallin tilavuokraan, joka maksetaan sisäisellä laskulla liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvoston tapahtuma-avustuksiin varatuista varoista.

 

Lisätietoja asiasta antaa   liikuntapäällikkö Jarmo Kinnunen, sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

kaupungininsinööri Matti Nousiainen

Organisaatiotieto

Kunnallistekniikka ja liikunta