§ 7 Tapahtuma-avustus Ärjän Kierrän -laturetki / Koutaniemi-Vuoreslahti kyläyhdistys ry

Lataa 

KAJDno-2018-1345

Päätöspäivämäärä

26.2.2019

Päätöksen tekijä

Kaupungininsinööri

Päätöksen perustelut

Tapahtuma lisää kaupunkilaisten yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia ja edistää osallisuutta sekä markkinoi osaltaan Oulujärveä ja Ärjän saarta luontoliikunnan ympäristönä.

Tapahtumaa arvioidaan seuraavin perustein:

1. Osallistujamäärä                      0,30 - 3.00 €                 300 X 0.50 € = 150 €

2. Markkina-arvo ja näkyvyys       0.30 -3.00 €                 300 X 0.30 €  =  90 €

3. Muu peruste, jonka pohjana on kaupunkistrategia, elinkeino-ohjelma, kulttuuriohjelma, aluetaloudelliset vaikutukset, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä

osallisuus 160  €                                                                                                            

                                                                                                                        

                                                                                                                     

 

 

 

Päätöksenteko-oikeus:Hallintosääntö § 27

Päätös

Myönnän tapahtuma-avustusta 400 €  Koutaniemi-Vuoreslahti kyläyhdistys ry:lle  Ärjän Kierrän -laturetken kustannuksiin. Tapahtuma-avustus maksetaan liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvoston tapahtuma-avustuksiin varatuista varoista.

 

Lisätietoja asiasta antaa liikuntapäällikkö Jarmo Kinnunen, sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

kaupungininsinööri Matti Nousiainen

Organisaatiotieto

Kunnallistekniikka ja liikunta