§ 10 Lumiauran hankinta

Lataa 

KAJDno-2019-857

Päätöspäivämäärä

27.8.2019

Päätöksen tekijä

Kaupungininsinööri

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö §69a 

Hankinnalle asetetut ehdot täyttävä hinnaltaan halvin.

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupungin ympäristöteknisen toimialan / hankintatoimen kilpailuttama kuorma-auton vinoetuaura tilataan Artic Machine Oy:ltä tarjouksensa mukaisilla hinnoilla ja ehdoilla.

 

Lisätietoja asiasta antavat                                      sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Katupaallikkö Pekka Kolehmainen p. 044 7100652

Hankintavastaava Jouko Vähärautio p. 044 7100652

Allekirjoitus

Matti Nousiainen, kaupungininsinööri

Organisaatiotieto

Keskushallinto