§ 21 Kesäkukat 2018

Lataa 

KAJDno-2017-1698

Päätöspäivämäärä

7.12.2017

Päätöksen tekijä

Kaupungininsinööri

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö §69a 

 

 

 

 

Hankinnalle asetetut ehdot täyttävä hinnaltaan halvin.

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupungin ympäristöteknisen toimimialan / kunnallistekniikan kilpailuttama Kesäkukat 2018 tilataan Reetantarha Oy.ltä tarjouksensa mukaisilla hinnoilla ja ehdoilla. Hankinnassa noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja Jyse 2014.

Hankintapäätöksen saatua lainvoimaisuuden solmitaan valitun toimittajan kanssa hankintasopimus, jokaa päätty ilman erillistä irtisanomista sopimuskauden päättyessä.

 

Lisätietoja asiasta antaa                                      sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Jarmo Kemppainen p.  +358 444214380

Jouko Vähärautio p. +358 447100652

Allekirjoitus

Matti Nousiainen, kaupungininsinööri

Organisaatiotieto

Kajaanin kaupunki