§ 5 Kekri-juhla 2019

Lataa 

KAJDno-2017-1514

Päätöspäivämäärä

31.10.2019

Päätöksen tekijä

Kaupungininsinööri

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö 18§

Päätös

Myönnän luvan käyttää Rantapuistoa lauantaina 2.11.2019 Kekri–juhlassa seuraavin ehdoin:
Luvan saajan tulee:

  • Puhdistaa tapahtuma-alue roskista tapahtuman päätyttyä
  • Huolehtia ja vastata järjestyksenpidosta tapahtuma-alueella
  • Vastata mahdollisista rakenteille ja laitteille syntyneistä vaurioista
  • Hankkia kustannuksellaan tarvittavat poliisi- ym. viranomaisluvat
  • Sopia alueen käyttöön liittyvistä järjestelyistä tarkemmin Jarmo Kemppaisen (p. 044 421 4380) kanssa.

 

Ajoneuvoliikenteen saa keskeyttää Linnansillalta 2.11.2019 klo 17.45 – 19.00 väliseksi ajaksi pelastus- ja hälytysajoneuvoja lukuun ottamatta.
Liikenteenohjauksessa tulee noudattaa viranomaisten antamia ohjeita.


Lisätietoja asiasta antaa kaupungininsinööri Matti Nousiainen, sähköposti
muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

 

 

Allekirjoitus

Matti Nousiainen, kaupungininsinööri

Organisaatiotieto

Kunnallistekniikka ja liikunta