§ 2 Kainuun Musiikkijuhlat, alueen käyttölupa 2-9.7.2018

Lataa 

KAJDno-2018-355

Päätöspäivämäärä

5.4.2018

Päätöksen tekijä

Kaupungininsinööri

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö

Päätös

Myönnän luvan Kainuun Musiikkijuhlat 2018 -tapahtuman järjestämiseen Temppukentän alueella, osoitteessa Kuntokatu 7, 2-9.7.2018.

Aluetta seuraavan aikataulun mukaisesti:

- 2.7. alueen rakentaminen (alue ei suljettu)

- 5.7. alueen rakentaminen (alue suljettu ulkopuolisilta)

- 6-7.7. Kainuun Musiikkijuhlat 2018

- 8.7. alueen purku (alue suljettu ulkopuolisilta)

- 9.7. alueen purku (alue ei suljettu)

Luvan saajan tulee:

- Huolehtia alueen ja välittömän lähiympäristön (kadun varret, aitojen vie­rus­tat, paikoitusalueet, rakennukset) päivittäisestä siivouksesta klo 9.00 mennessä

- Vastata ja huolehtia tapahtuman jätehuollosta

- Rajata tapahtuma-alue

- Huolehtia ja vastata järjestyksenpidosta tapahtuma-alueella ja sen läheisyydessä

- Vastata mahdollisista rakenteille ja laitteille syntyneistä vaurioista

- Hankkia kustannuksellaan tarvittavat poliisi- ym. viranomaisluvat

- Sopia sähkön käytöstä suoraan sähköntoimittajien kanssa

- Sopia veden käytöstä ja jäteveden poistamisesta Kajaanin Veden kanssa

- Hyväksyttää tapahtuman liikennejärjestelysuunnitelma Kajaanin kau­pun­gil­la

- Sopia alueen käyttöön liittyvistä järjestelyistä tarkemmin Lassi Kyllösen kanssa (p. 044 7100 841).

Sopimuksen alueet ja tilat tarkistetaan ennen niiden luovuttamista tuottajalle. Kat­sel­muk­seen haltija määrää omat edustajansa. Alueen kasvillisuuden ja ra­ken­tei­den suojaamisessa noudatetaan haltijan antamia ohjeita. Tuottaja vas­taa alueiden ja tilojen siivouksesta ja mahdollisista vahingoista so­pi­mus­kau­del­la. Tuottaja palauttaa alueet ja tilat alueen haltijalle sopimuskauden jälkeen vastaavassa kunnossa kuin ne olivat luovutushetkellä.

 

Lisätietoja asiasta antaa Matti Nousiainen                                      sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Matti Nousiainen, kaupungininsinööri

Organisaatiotieto

Kunnallistekniikka ja liikunta