§ 3 Harrasteajoneuvonäyttely ja konsertti Kauppakadulla Lönnrotinkadun ja Raatihuoneentorin välisellä alueella lauantaina 27.7.2019 klo 15-22

Lataa 

KAJDno-2019-687

Päätöspäivämäärä

18.6.2019

Päätöksen tekijä

Kaupungininsinööri

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö  18 §

Päätös

Myönnän luvan Kauppakadun sulkemiseen yleiseltä ajoneuvoliikenteeltä pelastus- ja hälytysajoneuvoja lukuun ottamatta  Lönnrotinkadun ja Raatihuoneentorin väliseltä alueelta lauantaina 27.7.2019 klo 15-22. Jalankulku tulee olla esteetöntä jalkakäytävillä ja kiinteistöille ajo tulee olla mahdollista. Kauppakadun ylittävä liikenne Koivukoskenkadulla ja Kirkkokadulla tulee olla mahdollista.

Luvan saajan tulee:

- ilmoittaa poikkeavista liikennejärjestelyistä pelastuslaitokselle ja sairaankuljetukseen

- puhdistaa tapahtuma-alue ja lähiympäristö tapahtumasta aiheutuneista roskista tapahtuman päätyttyä

- huolehtia ja vastata järjestyksenpidosta tapahtuma-alueella

- vastata mahdollisista rakenteille ja laitteille syntyneistä vaurioista

- hankkia kustannuksellaan tarvittavat poliisi- ym. viranomaisluvat

- sopia alueen käyttöön liittyvistä järjestelyistä katupäällikkö Pekka Kolehmaisen (p. 044 7100 651) kanssa.

Lisätietoja asiasta antaa Matti Nousiainen, sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

 

Allekirjoitus

Matti Nousiainen, kaupungininsinööri

Organisaatiotieto

Kunnallistekniikka ja liikunta