§ 3 Vesialueen omistajan lupa vesicross-harjoitteluun Hankalammella, Kivimäessä

Lataa 

KAJDno-2018-1270

Päätöspäivämäärä

28.12.2018

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 27, Ympäristöteknisen lautakunnan delegointipäätös 31.5.2017 § 52, delegointipäätöksen muutos 16.5.2018 § 50

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupunki myöntää vesialueen omistajana Kainuun Moottorikerho ry:lle luvan vesicross-harjoitteluun Hankalammella, Kivimäessä. Lupa on voimassa 1.1.2019 - 31.12.2028. Luvan ehtona on, että moottorikerho hakee ja pitää voimassa kaikki toiminnassa vaadittava viranomaisluvat. Toiminnalla ei saa aiheuttaa alueen pilaantumista, roskaantumista tai muuta kohtuutonta haittaa luonnolle, vesistölle, eläimille, kalastukselle tai alueen muulle virkistyskäytölle. Lupa voidaan peruuttaa, mikäli toiminnasta aiheutuu edellä mainittuja haittoja, eikä moottorikerho korjaa toimintaansa kohtuullisessa ajassa kaupungin kirjallisen huomautuksen jälkeen. Lupaan sisältyy oikeus uuden luiskan tekemiseen lammen pohjoispuolelle oheisen liitekartan osoittamaan paikkaan.

Lisätietoja asiasta antaa kaupungingeodeetti Jari Säkkinen, puh. 044 4214 112 tai sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Jari Säkkinen, kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue