§ 5 Tontin ********vuokraaminen

Lataa 

KAJDno-2019-260

Päätöspäivämäärä

4.3.2019

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 27, Ympäristöteknisen lautakunnan delegointipäätös 31.5.2017 § 52, delegointipäätöksen muutos 16.5.2018 § 50

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupunki vuokraa tontin nro ******** perustettavan yhtiön lukuun ja muuten seuraavin ehdoin:

-tontin pinta-ala on 9369 m2
-tontin vuosivuokra indeksissä 1948 on 10657,46 euroa vuodessa
-tontin vuokra-aika alkaa 1.4.2019 ja päättyy 31.12.2048
-vuokralainen on velvollinen maksamaan tontin lohkomismaksun 1320,00 €.
-muut vuokraehdot ovat kaupunginvaltuuston hyväksymän maanvuokrasopimuslomakkeen mukaiset.

Lisätietoja asiasta antaa kaupungingeodeetti Jari Säkkinen, puh. 044 4214 112 tai etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Allekirjoitus

Jari Säkkinen, kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue