§ 12 Tontin nro 205-5-97-1 (Sudensuu 2) vuokrasopimuksen purkaminen

Lataa 

KAJDno-2018-1325

Päätöspäivämäärä

14.12.2018

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 27, Ympäristöteknisen lautakunnan delegointipäätös 31.5.2017 § 52, delegointipäätöksen muutos 16.5.2018 § 50

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupunki purkaa vuokraoikeuden haltijan kanssa tehtävällä erillisellä sopimuksella tontin nro 205-5-97-1 (Sudensuu 2) maanvuokrasopimuksen päättymään 31.12.2018.

Lisätietoja asiasta antaa kaupungingeodeetti Jari Säkkinen, puh. 044 4214 112 tai etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Allekirjoitus

Jari Säkkinen, kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue