§ 45 Teollisuustontin nro 205-18-3-9 (Elementtitie 16, Kylmä) vuokra-ajan jatkaminen Kiinteistö Oy Kajaanin Betonitie 4:lle

Lataa 

KAJDno-2019-1061

Päätöspäivämäärä

16.9.2019

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 27, Ympäristöteknisen lautakunnan delegointipäätös 31.5.2017 § 52, delegointipäätöksen muutos 16.5.2018 § 50

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupunki jatkaa teollisuustontin nro 205-18-3-9 (Elementtitie 16, Kylmä), vuokra-aikaa 30 vuodella Kiinteistö Oy Kajaanin Betonitie 4:lle seuraavin ehdoin:

- tontin pinta-ala on 1755 m²
- uusi vuokra-aika alkaa 1.1.2020 ja päättyy 31.12.2049
- vuokra indeksissä 1948 on 811,69 €/vuosi
- muut tontin vuokrausehdot on kaupunginvaltuuston hyväksymän vuokrasopimuslomakkeen mukaiset.

 

Lisätietoja asiasta antaa kaupungingeodeetti Jari Säkkinen, puh. 044 4214112 tai sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Jari Säkkinen, kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue