§ 3 Suostumus maanvuokraoikeuksien siirtoon Energiahake Huurinainen Oy:lle

Lataa 

KAJDno-2019-843

Päätöspäivämäärä

16.7.2019

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 27, Ympäristöteknisen lautakunnan delegointipäätös 31.5.2017 § 52, delegointipäätöksen muutos 16.5.2018 § 50

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupunki hyväksyy 28.9.2015 allekirjoitetun n. 8064 m² suuruisen varastoalueen sekä 1.11.2000 allekirjoitetun n. 3,4 ha suuruisen rakennusjätteen ja varastoalueen maanvuokrasopimuksen siirtämisen Energiahake Huurinainen Oy:lle. Molempien sopimusten osalta vuokranmaksusta ja muista maanvuokrasopimusvelvoitteista vastaa 1.7.2019 alkaen Energiahake Huurinainen Oy.

Lisätietoja asiasta antaa kaupungingeodeetti Jari Säkkinen, puh. 044 4214 112 tai sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Jari Säkkinen, kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue