§ 42 Rivitalotontin nro ******** (********, Petäisenniska) vuokra-ajan jatkaminen ********

Lataa 

KAJDno-2019-720

Päätöspäivämäärä

30.8.2019

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 27, Ympäristöteknisen lautakunnan delegointipäätös 31.5.2017 § 52, delegointipäätöksen muutos 16.5.2018 § 50

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupunki jatkaa rivitalotontin nro ******** (********, Petäisenniska), vuokra-aikaa 50 vuodella ******** seuraavin ehdoin:

- tontin pinta-ala on 2392
- uusi vuokra-aika alkaa 1.1.2020 ja päättyy 31.12.2069
- vuokra indeksissä 1948 on 1850,48 /vuosi.

Koska uusi vuosivuokra on yli kaksi kertaa suurempi kuin vanhan sopimuksen mukaan viimeisenä vuokravuotena peritty vuokra, kolmena ensimmäisenä vuokravuotena peritään tontin vuosivuokraa edellä mainitusta poiketen seuraavasti:

Viimeisin tontin vuosivuokra aikaisemman sopimuksen mukaan = 536,06 euroa,

v. 2020 vuokravuoden tontin vuokra = 1,33*536,06 = 712,96 euroa

v. 2021 vuokravuoden tontin vuokra = 1,66*536,06 = 889,86 euroa

v. 2022 vuokravuoden tontin vuokra = 2,00*536,06 = 1072,12 euroa

Vuodesta 2023 alkaen tontin vuosivuokra lasketaan vuokrasopimuskohdan 4.1.1 perusvuokraa ja kohdan 4.2 indeksiehtoa noudattaen.

- muut tontin vuokrausehdot on kaupunginvaltuuston hyväksymän vuokrasopimuslomakkeen mukaiset.

 

Lisätietoja asiasta antaa kaupungingeodeetti Jari Säkkinen, puh. 044 4214112 tai sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Jari Säkkinen, kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue