§ 3 Puun pystykauppa ScanPole Oy:n kanssa.

Lataa 

KAJDno-2018-1023

Päätöspäivämäärä

24.9.2018

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 27, Ympäristöteknisen lautakunnan delegointipäätös 31.5.2017 § 52, delegointipäätöksen muutos 16.5.2018 § 50

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupunki myy Hankakankaalla, tilalla 205-401-1-67 Lahjoitusmaa sijaitsevan leimikon pystykaupalla korkeimman tarjouksen tehneelle ScanPole Oy:lle (y-tunnus: 2659659-4).

 

Lisätietoja asiasta antaa kaupungingeodeetti Jari Säkkinen, puh. 044 4214 112 tai sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Jari Säkkinen, kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue