§ 1 Petäisentien, Mutteri- ja Pulttikujan uusien osoitteiden antaminen ja olemassa olevien osoitteiden muuttaminen

Lataa 

KAJDno-2019-117

Päätöspäivämäärä

25.1.2019

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 27, ympäristöteknisen lautakunnan delegointipäätös 31.5.2017 § 52, delegointipäätöksen muutos 16.5.2018 § 50

Päätös

Päätän, että alla mainituille kiinteistöille annetaan osoitteet seuraavasti:

Kiinteistö               Vanha osoite                     Uusi osoite

205-8-5-8              Petäisentie 11                   Petäisentie 2 ja Pulttikuja 1

205-8-92-2                                                      Petäisentie 6

205-8-5-24            Petäisentie 15b                 Petäisentie 1

205-8-5-25                                                      Petäisentie 3

205-8-5-21                                                      Petäisentie 7

205-8-9906-1                                                  Petäisentie 9

205-8-5-23            Petäisentie 15c                 Petäisentie 5, Mutterikuja 2a ja Mutterikuja 2b

205-8-5-22            Petäisentie 17                   Mutterikuja 4

205-8-57-2                                                      Mutterikuja 1

Osoitteet otetaan käyttöön 1.5.2019. Liitteenä on kartta ja ohje numerokyltin asentamisesta. Kiinteistön omistajan tai haltijan on varustettava kiinteistönsä tämän päätöksen ja karttaliitteen mukaisella osoitenumerolla ohjeen mukaisesti.

Osoitenumeron hankkimis-ja asentamiskulut maksaa rakennuksen omistaja tai haltija. Rakennuksen omistajan on huolehdittava, että mahdolliset alivuokralaiset saavat myös tiedon tästä osoitepäätöksestä.

Tontti-ja paikkatieto-tulosyksikkö vastaa muutosten lisäämisestä Kajaanin kaupungin paikkatietojärjestelmään sekä internet-järjestelmään. Lisäksi Tontti-ja paikkatietopalvelut-tulosyksikkö vastaa päätöksen tiedottamisesta eri viranomaisille.

Lisätietoja asiasta antaa Juha Salomaa, juha.salomaa@kajaani.fi, p.044-7100622

 

Allekirjoitus

Jari Säkkinen, kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue