§ 2 Pellon vuokrasopimuksen solmiminen tilan 205-402-4-94 Öky-Toppila peltolohkoille.

Lataa 

KAJDno-2019-50

Päätöspäivämäärä

17.1.2019

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 27, Ympäristöteknisen lautakunnan delegointipäätös 31.5.2017 § 52, delegointipäätöksen muutos 16.5.2018 § 50.

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupunki vuokraa ******** pellot Öky-Toppila nimisestä tilasta, kiinteistötunnus 205-402-4-94 seuraavin ehdoin:
- Vuokra-alue on karttaliitteen 1 mukainen.
- Vuokra-aika on 1.1.2019-31.12.2023. (5 vuotta)
- Vuokra-alueen pinta-ala on n. 10,99 ha.
- Vuosivuokra on 140 €/ha/v = 140€ x 10,99 ha  = 1538,60 €, joka on maksettava vuosittain ennen viljelykauden alkua (eräpäivä 30. huhtikuuta)
- Vuokra määräytyy jatkossa kulloinkin voimassa olevan hinnoittelun mukaisesti.
- Jos vuokraa ei makseta viimeistään eräpäivänä, vuokrasopimus päättyy välittömästi ilman vuokranantajan korvausvelvollisuutta.
- Muut vuokrausehdot ovat teknisen lautakunnan 14.11.1989 hyväksymän peltoalueita koskevan vuokrasopimuksen mukaiset. Vuokra-alue on pidettävä siistinä.

- Lietelannan levitystä ei sallita Salmijärveä lähimpänä olevalla lohkolla. (alue osoitetaan liitekartassa) Muuten lannan levityksessä ja varastoinnissa noudatettava eräiden maa ja puutarhataloudessa peräisin olevien päästöjen rajoittamista.(nitraattiasetus)
- Jos kaupunki tarvitsee ko. peltoalueita omiin tarkoituksiin, esim. kaavoituksen tai jonkin muun syyn perusteella tai jos pellon omistussuhteissa tapahtuu muutoksia, vuokrasopimus päättyy välittömästi ilman vuokranantajan korvausvelvollisuutta. Vuokraaja hyväksyy nämä em. ehdot allekirjoittaessaan pellon vuokrasopimuksen.

Lisätietoja asiasta antaa kaupungingeodeetti Jari Säkkinen, puh. 044 4214 112 tai sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Jari Säkkinen, kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue