§ 5 Omakotitalotontin nro ******** (********) myyminen ********

Lataa 

KAJDno-2019-393

Päätöspäivämäärä

3.4.2019

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 27, Ympäristöteknisen lautakunnan delegointipäätös 31.5.2017 § 52, Delegointipäätöksen muutos 16.5.2018 § 50

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupunki myy tontin nro ******** (********) ******** yhdentoistatuhannenkahdeksansadankahdeksankymmenenkolmen/68 (11 883,68) euron kauppahinnalla ja muuten kaupunginvaltuuston hyväksymän kauppakirjalomakkeen mukaisin ehdoin. Samalla, kun kauppakirja allekirjoitetaan, puretaan tontin nro ******** vuokrasopimus, joka on kirjattu laitostunnuksella ******** päättymään välittömästi. 

                

Allekirjoitus

Jari Säkkinen, kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue