§ 25 Omakotitalotontin nro ******** (********, Purola) vuokra-ajan jatkaminen ******** ja ********

Lataa 

KAJDno-2018-1251

Päätöspäivämäärä

21.11.2018

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 27, Ympäristöteknisen lautakunnan delegointipäätös 31.5.2017 § 52, delegointipäätöksen muutos 16.5.2018 § 50

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupunki jatkaa tontin nro ******** (********, Purola), vuokra-aikaa 50 vuodella ******** ja ******** seuraavin ehdoin:

-Vuokralaisen on purettava asuinrakennus ja rakennettava sen tilalle uudisrakennus voimassa olevan asemakaavan mukaisesti tai peruskorjattava olemassa oleva asuinrakennus uudisrakentamiseen verrattavalla tavalla kolmen (3) vuoden kuluessa vuokra-ajan alkamisesta.

- tontin pinta-ala on 1014 m²
- uusi vuokra-aika alkaa 1.1.2019 ja päättyy 31.12.2068
- vuokra indeksissä 1927 on 608,49 €/vuosi.

Koska uusi vuosivuokra on yli kaksi kertaa suurempi kuin vanhan sopimuksen mukaan viimeisenä vuokravuotena peritty vuokra, kolmena ensimmäisenä vuokravuotena peritään tontin vuosivuokraa edellä mainitusta poiketen seuraavasti:

Viimeisin tontin vuosivuokra aikaisemman sopimuksen mukaan = 256,04 euroa,

v. 2019 vuokravuoden tontin vuokra = 1,33*256,04 = 340,53 euroa

v. 2020 vuokravuoden tontin vuokra = 1,66*256,04 = 425,03 euroa

v. 2021 vuokravuoden tontin vuokra = 2,00*256,04 = 512,08 euroa

Vuodesta 2022 alkaen tontin vuosivuokra lasketaan vuokrasopimuskohdan 4.1.1 perusvuokraa ja kohdan 4.2 indeksiehtoa noudattaen.

- muut tontin vuokrausehdot on kaupunginvaltuuston hyväksymän vuokrasopimuslomakkeen mukaiset.

 

Lisätietoja asiasta antaa kaupungingeodeetti Jari Säkkinen, puh. 044 4214112 tai sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Jari Säkkinen, kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue