§ 7 Omakotitalotontin nro ******** (********, Lehtikangas) myyminen ********

Lataa 

KAJDno-2019-647

Päätöspäivämäärä

4.6.2019

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 27, Ympäristöteknisen lautakunnan delegointipäätös 31.5.2017 § 52, Delegointipäätöksen muutos 16.5.2018 § 50

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupunki myy tontin nro ******** (********, Lehtikangas) ******** kahdekymmenenneljäntuhannenviidensadanyhden/74 (24501,74) euron kauppahinnalla ja muuten kaupunginvaltuuston hyväksymän kauppakirjalomakkeen mukaisin ehdoin. Samalla, kun kauppakirja allekirjoitetaan, puretaan tontin nro******** vuokrasopimus, joka on kirjattu laitostunnuksella ******** päättymään välittömästi. 

                

Allekirjoitus

Jari Säkkinen, kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue