§ 8 Omakotitalotontin nro 205-******** (********, Petäisenniska) myyminen ********

Lataa 

KAJDno-2019-665

Päätöspäivämäärä

10.6.2019

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 27, Ympäristöteknisen lautakunnan delegointipäätös 31.5.2017 § 52, Delegointipäätöksen muutos 16.5.2018 § 50

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupunki myy tontin nro 205-********(********, Petäisenniska) ******** yhdeksäntuhannenyhdeksänkymmenenyhdeksän/06 (9099,06) euron kauppahinnalla ja muuten kaupunginvaltuuston hyväksymän kauppakirjalomakkeen mukaisin ehdoin. Samalla, kun kauppakirja allekirjoitetaan, puretaan tontin nro 205-******** vuokrasopimus, joka on kirjattu laitostunnuksella 205-********-L1 päättymään välittömästi. 

                

Allekirjoitus

Jari Säkkinen, kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue