§ 2 Omakotitalotontin nro 205-24-12-1 (Verkatie 6, Kangasmaasto) myyminen

Lataa 

KAJDno-2019-171

Päätöspäivämäärä

14.2.2019

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 27, Ympäristöteknisen lautakunnan delegointipäätös 31.5.2017 § 52, Delegointipäätöksen muutos 16.5.2018 § 50

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupunki myy tontin nro ******** ********kahdentoistatuhannenviidenkymmenen/00 (12 050,00) euron kauppahinnalla seuraavin ehdoin:

- Tontti varataan ensin ostajalle. Ostajan on maksettava varausmaksu 18.3.2019 mennessä kaupunkin toimittaman laskun mukaisesti. Varaus on voimassa 30.6.2019 saakka. Varausmaksu hyvitetään myöhemmin osana tontin lohkomismaksusta. Mikäli varaus raukeaa, jää varausmaksu Kajaanin kaupungille.
- Kauppakirja on allekirjoitettava varausaikana. Kauppakirjan ehdot ovat kaupunginvaltuuston hyväksymän omakotitalotontin kauppakirjalomakkeen mukaiset.
- Rakentajan tulee noudattaa asemakaavamääräyksiä/rakentamistapaohjeita ja ottaa yhteyttä varausaikana rakennustarkastaja Kari Huuskoon p. 044 7100 246.


Kauppakirjan allekirjoittamisesta sovitaan Markku Komulaisen p. 044 7100 614 tai Jari Säkkisen p. 044 4214 112 kanssa. Sähköposti: etunimi.sukunimi@kajaani.fi

                

Allekirjoitus

Jari Säkkinen, kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue