§ 18 Metsästysalueen vuokraaminen Mainuan Metsästysseura ry:lle

Lataa 

KAJDno-2019-50

Päätöspäivämäärä

17.9.2019

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 27, Ympäristöteknisen lautakunnan delegointipäätös 31.5.2017 § 52, delegointipäätöksen muutos 16.5.2018 § 50

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupunki vuokraa Mainuan Metsästysseura ry:lle (y-tunnus 3027843-3)
oheisen liitekartan mukaiset metsästysalueet seuraavilla ehdoilla:
- Vuokrasopimus koskee hirvieläinten, petoeläinten ja majavan metsästystä
- Vuokra-aika on 1.1.2019 - 31.12.2023 (5 vuotta),
- Koko vuokrakauden vastiketta vastaan yht. 108,5 €, sisältää alv.21,00 €
- Jos kyseisillä vuokra-alueilla koulutetaan tai kilpailutetaan seuraan kuulumattomien henkilöiden koiraa/koiria, on jokaiselle koiralle ostettava koulutuslupa kaupungintalon asiakaspalvelupisteestä Kajaani Infosta.
- Jos seuraan kuulumaton metsästäjä/metsästäjät osallistuvat petoeläinten pyyntiin ko. vuokra-alueilla, on heidän ostettava henkilökohtainen petoeläinten pyyntilupa kaupungintalon asiakaspalvelupisteestä Kajaani Infosta.
- Vuokra peritään kulloinkin voimassa olevan hinnoittelun mukaan.
- Vuokralaisella on velvollisuus valvoa metsästyksen laillisuutta.
- Vuokrauksesta allekirjoitetaan erillinen metsästysvuokrasopimus.

Lisätietoja asiasta antaa kaupungingeodeetti Jari Säkkinen, 044 4214 112 tai sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Jari Säkkinen, kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue