§ 4 Määräalan ostaminen puistoalueeksi tilasta ********

Lataa 

KAJDno-2019-49

Päätöspäivämäärä

7.3.2019

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 27, Ympäristöteknisen lautakunnan delegointipäätös 31.5.2017 § 52, delegointipäätöksen muutos 16.5.2018 § 50

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupunki ostaa n. 402 m² suuruisen määräalan tilasta ******** yhteensä 797,59 euron kauppahinnalla ja muuten normaalein kiinteistökaupan ehdoin.

Allekirjoitus

Jari Säkkinen, kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue