§ 4 Maanomistajan lupa reittitöihin Kuluntajärven lintutornin polulla

Lataa 

KAJDno-2018-1274

Päätöspäivämäärä

28.11.2018

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 27, Ympäristöteknisen lautakunnan delegointipäätös 31.5.2017 § 52, delegointipäätöksen muutos 16.5.2018 § 50

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupunki myöntää Kainuun Lintutieteellinen Yhdistys ry:lle (KLY) luvan suorittaa pitkospuiden kunnostus kaupungin omistamalla kiinteistöllä 205-402-4-94 ÖKY-TOPPILA. Yhdistyksellä on tarvittaessa oikeus liikkua maastossa moottoriajoneuvolla tarvikkeiden ja raaka-aineiden kuljettamiseksi. Kunnostustyöt on suoritettava siten, että niillä aiheutetaan mahdollisimman vähän haittaa ympäröivälle luonnolle tai lähialueen asukkaille.

Lisätietoja asiasta antaa kaupungingeodeetti Jari Säkkinen, puh. 044 4214 112 tai sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Jari Säkkinen, kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue