§ 1 Luvan myöntäminen Karankajärven Huvilayhdistys ry:lle hoitokalastukseen Karankajärvellä

Lataa 

KAJDno-2019-852

Päätöspäivämäärä

26.7.2019

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 27, Ympäristöteknisen lautakunnan delegointipäätös 31.5.2017 § 52, delegointipäätöksen muutos 16.5.2018 § 50

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupunki myöntää Karankajärven Huvilayhdistys ry:lle luvan Karankajärven hoitokalastukseen ajalle 1.8.2019 - 31.12.2023 yllä mainituin perustein ja rajoituksin.

Lisätietoja asiasta antaa kaupungingeodeetti Jari Säkkinen, puh. 044 4214 112 tai etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Allekirjoitus

Jari Säkkinen, kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue