§ 43 Liiketontin nro ******** (********, Lohtaja) vuokra-ajan jatkaminen ********

Lataa 

KAJDno-2019-832

Päätöspäivämäärä

30.8.2019

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 27, Ympäristöteknisen lautakunnan delegointipäätös 31.5.2017 § 52, delegointipäätöksen muutos 16.5.2018 § 50

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupunki jatkaa liiketontin nro ******** (********, Lohtaja), vuokra-aikaa 30 vuodella ******** seuraavin ehdoin:

- tontin pinta-ala on 3457
- uusi vuokra-aika alkaa 1.1.2020 ja päättyy 31.12.2049
- vuokra indeksissä 1948 on 3513,16 €/vuosi.

Koska uusi vuosivuokra on yli kaksi kertaa suurempi kuin vanhan sopimuksen mukaan viimeisenä vuokravuotena peritty vuokra, kolmena ensimmäisenä vuokravuotena peritään tontin vuosivuokraa edellä mainitusta poiketen seuraavasti:

Viimeisin tontin vuosivuokra aikaisemman sopimuksen mukaan = 1714,99 euroa,

v. 2020 vuokravuoden tontin vuokra = 1,33*1714,99 = 2280,94 euroa

v. 2021 vuokravuoden tontin vuokra = 1,66*1714,99 = 2846,88 euroa

v. 2022 vuokravuoden tontin vuokra = 2,00*1714,99 = 3429,98 euroa

Vuodesta 2023 alkaen tontin vuosivuokra lasketaan vuokrasopimuskohdan 4.1.1 perusvuokraa ja kohdan 4.2 indeksiehtoa noudattaen.

- muut tontin vuokrausehdot on kaupunginvaltuuston hyväksymän vuokrasopimuslomakkeen mukaiset.

 

Lisätietoja asiasta antaa kaupungingeodeetti Jari Säkkinen, puh. 044 4214112 tai sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Jari Säkkinen, kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue