§ 3 Kiinteistöjä 205-8-10-15 ja 205-8-10-19 koskevan tonttijaon muutosehdotuksen hyväksyminen ja nähtäville asettaminen (tj 8-10-10, tontit 205-8-10-(22 ja 23))

Lataa 

KAJDno-2019-896

Päätöspäivämäärä

26.8.2019

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Maankäyttö- ja rakennuslaki 79 §

Maankäyttö- ja rakennusasetus 37 §

Kajaanin kaupungin hallintosääntö 27 §

Ympäristöteknisen lautakunnan delegointipäätös 31.5.2017 § 52

Päätös

Päätän hyväksyä kiinteistöille 205-8-10-15 ja 205-8-10-19 tonttijaon muutoksen. Tonttijaolla muodostuvat tontit 205-8-10-22  (Nuaskatu 8e) ja 205-8-10-23 (Nuaskatu 8c).

Määrään tämän päätöksen tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Lisätietoja asiasta antaa kaupungingeodeetti Jari Säkkinen, 044 4214 112, jari.sakkinen@kajaani.fi

Allekirjoitus

Jari Säkkinen, kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue