§ 2 Elementti-ja Kehräämöntien osoitemuutokset

Lataa 

KAJDno-2019-117

Päätöspäivämäärä

11.4.2019

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 27, ympäristöteknisen lautakunnan delegointipäätös 31.5.2017 § 52, delegointipäätöksen muutos 16.5.2018 § 50

Päätös

Päätän, että alla mainituille kiinteistöille annetaan osoitteet seuraavasti:

Kiinteistö               Vanha osoite                     Uusi osoite

205-18-4-9             Elementtie 3a                    Kehräämöntie 36a
205-18-4-8             Elementtie 1                      Elementtitie 1 ja  Kehräämöntie 36b

205-18-4-7             Elementtie 1b                    Elementtitie 3a

Osoitteet otetaan käyttöön 7.5.2019. Liitteenä on kartta ja ohje numerokyltin asentamisesta. Kiinteistön omistajan tai haltijan on varustettava kiinteistönsä tämän päätöksen ja karttaliitteen mukaisella osoitenumerolla ohjeen mukaisesti.

Osoitenumeron hankkimis-ja asentamiskulut maksaa rakennuksen omistaja tai haltija. Rakennuksen omistajan on huolehdittava, että mahdolliset alivuokralaiset saavat myös tiedon tästä osoitepäätöksestä.

Tontti-ja paikkatieto-tulosyksikkö vastaa muutosten lisäämisestä Kajaanin kaupungin paikkatietojärjestelmään sekä internet-järjestelmään. Lisäksi Tontti-ja paikkatietopalvelut-tulosyksikkö vastaa päätöksen tiedottamisesta eri viranomaisille.

Lisätietoja asiasta antaa Juha Salomaa, juha.salomaa@kajaani.fi, p.044-7100622

 

 

Allekirjoitus

Jari Säkkinen, kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue