§ 15 Alueen vuokraaminen työmaa-aikaiseksi varastoalueeksi Kuninkaanniemen kentän parkkipaikalta

Lataa 

KAJDno-2019-625

Päätöspäivämäärä

12.6.2019

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 27, Ympäristöteknisen lautakunnan delegointipäätös 31.5.2017 § 52, delegointipäätöksen muutos 16.5.2018 § 50

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupunki vuokraa oheisen liitekartan mukaisen n. 100 m² suuruisen alueen Uponor Infra Oy:lle (y-tunnus: 2500176-3) työmaa-aikaiseksi varastoalueeksi seuraavin ehdoin:

- alueen pinta-ala on n. 100 m²
- vuokra-aika alkaa 29.7.2019 ja päättyy 27.9.2019
- vuokra koko vuokra-ajalta on 305,00 €. Vuokra laskutetaan etukäteen.

Lisätietoja asiasta antaa kaupungingeodeetti Jari Säkkinen, puh. 044 4214112 tai sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Jari Säkkinen, kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue