§ 11 Rasin jätevedenpumppaamon pumppujen laakeripukkien ja ilmajäähdytteisten moottoreiden päivitys

Lataa 

KAJDno-2018-1166

Päätöspäivämäärä

1.11.2018

Päätöksen tekijä

Kajaanin Veden käyttöpäällikkö

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö 69 a §

Päätös

Kajaanin Vesi -liikelaitos hankkii Rasin jätevedenpuhdistamon nykyisiin pumppuihin uudet pumppujen laakeripukit sekä ilmajäähtyteiset moottorit Oy Lining Ab:ltä tarjouksen mukaisesti 12.200 € (avl 0 %) kokonaishinnalla. Laitteet toimitetaan ja laskutetaan vuoden 2019 alussa. 

Hankinta rahoitetaan vuoden 2019 investointimenojen kohdasta 19K153A jätevedenpumppaamot

Allekirjoitus

Marko Kovalainen, käyttöpäällikkö

Organisaatiotieto

Kajaanin Vesi