§ 9 Peuraniemen jätevedenpuhdistamon tuloilmakojeen LTO-patterin hankinta

Lataa 

KAJDno-2018-1003

Päätöspäivämäärä

19.9.2018

Päätöksen tekijä

Kajaanin Veden käyttöpäällikkö

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö 69 a §

Päätös

Päätän hallintosäännön 69 a § nojalla, että Kajaanin Vesi -liikelaitos hankkii Peuraniemen jätevedenpuhdistamon lämmöntalteenottopatterin Fläkt Woods Oy:ltä tarjouksen mukaisesti 31.750 € (alv 0 %) hinnanlla.

Hankinta rahoitetaan vuoden 2018 käyttötalousmenokohdista 195124200 jätevedenkäsittely ja 195124400 lietteenkäsittely.

Allekirjoitus

Marko Kovalainen, käyttöpäällikkö

Organisaatiotieto

Kajaanin Vesi