§ 13 Linnanharjun vedenottamon kiinteän varavoiman hankinta

Lataa 

KAJDno-2017-1363

Päätöspäivämäärä

3.10.2017

Päätöksen tekijä

Kajaanin Veden käyttöpäällikkö

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö 69 a §

Päätös

Päätän hallintosäännön 69 a §:n nojalla, että Kajaanin Vesi -liikelaitos hankkii Linnanharjun vedenottamon kiinteän varavoimakoneen CT Industrial Oy:ltä tarjouksen mukaisesti 26.800 € (alv 0 %) hintaan.

Hankinta rahoitetaan vuoden 2017 investointimenojen kohdasta vedenottamot 19K15A.

Allekirjoitus

Marko Kovalainen, käyttöpäällikkö

Organisaatiotieto

Kajaanin kaupunki