§ 6 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen jätevedenpuhdistamon esikäsittelyn välppien hankinta ja asennus

Lataa 

KAJDno-2018-846

Päätöspäivämäärä

24.7.2018

Päätöksen tekijä

Kajaanin Veden käyttöpäällikkö

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö 69 a §

Tarjous on tarjouspyynnön mukainen ja täyttää kaikki tarjouspyynnössä esitetyt vaaatimukset.

Päätös

Päätän hallintosäännön 69 a § nojalla, että Kajaanin Vesi -liikelaitos hankkii Peuraniemen jätevedenpuhdistamon esikäsittelyn välppien hankinnan ja asennuksen Hyxo Oy:tlä tarjouksen mukaisesti 94.000 € (alv 0 %) kokonaishinnalla.

Hankinta rahoitetaan vuoden 2018 investointimenojen kohdasta19K153B jätevedenpuhdistamot.

Allekirjoitus

Marko Kovalainen, käyttöpäällikkö

Organisaatiotieto

Kajaanin Vesi