§ 4 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen Peuraniemen jätevedenpuhdistamon lietteenvastaanottoaseman murskaimen hankinnan kokonaisurakka

Lataa 

KAJDno-2018-508

Päätöspäivämäärä

17.4.2018

Päätöksen tekijä

Kajaanin Veden käyttöpäällikkö

Päätöksen perustelut

Halintosääntö 69 a §

Tarjous on tarjouspyynnön mukainen ja täyttää kaikki tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset.

Päätös

Päätän hallintosäännön 69 a §:n nojalla, että Kajaanin Vesi -liikelaitos hankkii Peuraniemen jätevedenpuhdistamon lietteenvastaanottoaseman murskaimen hankinnan kokonaisurakan Hyxo Oy:ltä tarjouksen mukaisesti 22.400 € (alv 0 %) kokonaishinnalla.

Hankinta rahoitetaan vuoden 2018 investointimenojen kohdasta 19K1153B jätevedenpuhdistamot.

 

 

Allekirjoitus

Marko Kovalainen, käyttöpäällikkö

Organisaatiotieto

Kajaanin Vesi