§ 8 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen Kuusanmäen alavesisäiliön sähkökeskuksen uusinta

Lataa 

KAJDno-2018-914

Päätöspäivämäärä

21.8.2018

Päätöksen tekijä

Kajaanin Veden käyttöpäällikkö

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö 69 a §

Päätös

Päätän hallintosäännön 69 a § nojalla, että Kajaanin Vesi -liikelaitos hankkii Kuusanmäen alavesisäiliön sähkökeskuksen uusinnan kokonaisurakan Sähkötoimisto Eltutek Oy:ltä tarjouksen mukaisesti 46.470,00 € (alv 0 %) hinnalla.

Hankinta rahoitetaan vuoden 2018 investointimenojen kohdasta 19K152B Vesisäiliöt.

Allekirjoitus

Marko Kovalainen, käyttöpäällikkö

Organisaatiotieto

Kajaanin Vesi