§ 1 Ruokailu- ja tarjoiluastiat, ruokailuvälineet, GN-astiat sekä termolaatikot

Lataa 

KAJDno-2018-733

Päätöspäivämäärä

25.1.2019

Päätöksen tekijä

Kajaanin Mamsellin johtaja

Päätöksen perustelut

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste on paras hinta-laatusuhde. Vertailussa hinnan osuus on 60 ja laadullisten pisteiden osuus 40. Puitejärjestelyyn on ilmoitettu valittavaksi kolme (3) kokonaisuutena parhaiten menestynyttä toimittajaa.

Suoritetun arvioinnin perusteella ja tarjouspyynnössä ilmoitettujen valintaperusteiden mukaisesti Kajaanin kaupungin / Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen astioiden toimittajiksi kaudelle 1.3.2019 - 28.2.2021 valittaisiin ensisijaisuusjärjestyksessä E.Ahlström Oy ja Dieta Oy.

Hankinnassa noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja JYSE2014 TAVARAT.

Hankinnasta tehdään kirjalliset hankintasopimukset valittujen toimittajien kanssa. Sopimukset allekirjoitetaan hankintapäätöksen saatua lainvoiman ja sopimukset päättyvät ilman erillistä irtisanomista sopimuskauden päättyessä.

 

Yritysvaikutusten arviointi
Valitut toimittajat eivät harjoita toimintaansa paikallisesti ja näin ollen hankinnalla ei ole suoranaisia vaikutuksia alueelliseen yritystoimintaan ja työllistymiseen.

 

Hallintosääntö 69 a §

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupungin / Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen ruokailu- ja tarjoiluastioiden, ruokailuvälineiden, GN-astioiden sekä termolaatikoiden puitesopimustoimittajiksi ajalle 1.3.2019 - 28.2.2021 valitaan ensisijaisuusjärjestyksessä E.Ahlström Oy ja Dieta Oy.


Lisätietoja antavat:
Erja Tuovinen p. 044 421 4180 tai Virpi Ruuskanen p. 044 714 7665,
sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Tuija Vuorinen, Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtaja

Organisaatiotieto

Keskushallinto