§ 6 Päiväkotityöntekijän tehtävään valinta

Lataa 

KAJDno-2018-778

Päätöspäivämäärä

22.8.2018

Päätöksen tekijä

Kajaanin Mamsellin johtaja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö 42§

TSL 1 luku 3§, 2 mom

Päätös

Irma Väisäsen työsuhteen luonne muutetaan 1.8.2018 alkaen toistaiseksi voimassa olevaksi työsuhteeksi.

Palvelusuhteen ehdoista sovitaan tarkemmin työsopimuksella.

 

Lisätietoja antaa tuotantopäällikkö Mervi Mustonen p. 044-7100 942.

Allekirjoitus

Johtaja Tuija Vuorinen

Organisaatiotieto

Kajaanin Mamselli