§ 5 Kertakäyttötuotteet_OPTIO I

Lataa 

KAJDno-2017-57

Päätöspäivämäärä

12.11.2018

Päätöksen tekijä

Kajaanin Mamsellin johtaja

Päätöksen perustelut

Hankintaan osallistuneilta saatujen palautteiden perusteella voidaan todeta, että sopimustoimittajien toiminta on sopimuskauden aikana ollut sovitun mukaista. Näin ollen hankintapäätöksen sisältämän ensimmäisen (1) option käyttöönottaminen on perusteltua.

 

Hallintosääntö 69 a §

 

 

 

 

Päätös

Päätän, että optiovaraus kertakäyttötuotteiden hankinnasta kaudelle 1.6.2019 – 31.5.2020 otetaan käyttöön hankintapäätöksessä mainituin perustein ja sopimustoimittajina jatkavat alkuperäisen hankintapäätöksen mukaiset toimittajat.

Lisätietoja antaa:

Erja Tuovinen p. 044 421 4180 tai Virpi Ruuskanen p. 044 714 7665,
sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi

Allekirjoitus

Tuija Vuorinen, Kajaani Mamselli -liikelaitoksen johtaja

Organisaatiotieto

Keskushallinto