§ 2 KLKH101 Elintarvikkeet

Lataa 

KAJDno-2018-99

Päätöspäivämäärä

23.2.2018

Päätöksen tekijä

Kajaanin Mamsellin johtaja

Päätöksen perustelut

Kainuun hankintarengas on jättänyt yllä mainitussa laajuudessa 19.2.2018 (nimetyt tuoteryhmät, hankintarenkaan osapuolet, sopimuskausi) sitoumuksensa liittyä ko. hankintaan.

Sitoumuksella KL-Kuntahankinnat Oy:lle hankintayksikön katsotaan täyttäneen hankintalain (1397/2016) mukaiset velvoitteensa, kun se hankkii nämä tavarat yhteishankintayksikön tekemää hankintasopimusta hyödyntäen.

 

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016, 20 § (hankinnat yhteishankintayksiköltä)

Johtosääntö 69 a §

 

Päätös

Päätän, että Kainuun hankintarengas / Kajaanin Mamselli -liikelaitos liittyy tiettyjen tuoteryhmien osalta käyttäjäksi KL-Kuntahankinnat Oy:n sopimukseen elintarvikkeista (KLKH101).


Lisätietoja antavat:

Erja Tuovinen p. 044 421 4180 tai Virpi Ruuskanen p. 044 714 7665, sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@kajaani.fi

 

Allekirjoitus

Tuija Vuorinen, Kajaanin Mamsellin johtaja

Organisaatiotieto

Keskushallinto