§ 3 Henkilöstön työvaatteet

Lataa 

KAJDno-2018-1111

Päätöspäivämäärä

12.3.2019

Päätöksen tekijä

Kajaanin Mamsellin johtaja

Päätöksen perustelut

Hankintamenettely keskeytetään, koska ainoan tarjouksen jättänyt Standa Oy on asetettu konkurssiin ja tästä syystä hankintayksikkö ei voi varmistua tarjoajan hankintasopimuksen toteuttamiseen tarvittavista taloudellisista ja rahoitusta koskevista voimavaroista (JulkHankL 85 §, 125 §).

 

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 (JulkHankL), 85 §, 125 §
Hallintosääntö 69 a §

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupungin / Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen henkilöstön työvaatteista aloitettu hankinta (tarjouspyyntö 200387) keskeytetään.

 

Lisätietoja antavat:
Erja Tuovinen p. 044 421 4180 tai Virpi Ruuskanen p. 044 714 7665,
sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@kajaani.fi

 

 

Allekirjoitus

Tuija Vuorinen, Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtaja

Organisaatiotieto

Keskushallinto