§ 1 Media-alan ammattitutkinto, audiovisuaalisen viestinnän osaamisalan oppisopimuskoulutus

Lataa 

KAJDno-2019-232

Päätöspäivämäärä

28.2.2019

Päätöksen tekijä

KAO rehtori

Päätöksen perustelut

Kajaanin kaupungin hallintosääntö 2017 § 69a.

Päätös

Kainuun ammattiopiston rehtorin päätös: Päätän hyväksyä koulutuspäällikön ehdotuksen hankintapäätökseksi. Media-alan ammattitutkinto, audiovisuaalisen viestinnän osaamisalan oppisopimuskoulutus tilataan MarketingFinland Oy:ltä. Lisäksi päätän, että hankinnasta laaditaan erillinen molempien osapuolien allekirjoittama sopimus yksi tilaajalle ja yksi toimittajalle.

Lisätietoja asiasta antaa koulutuspäällikkö Mari Karjalainen puh. 044 797 0491 tai sähköpostilla joka on muotoa: etunimi.sukunimi(at)kao.fi.

Allekirjoitus

Rehtori Raimo Sivonen

Organisaatiotieto

Koulutusliikelaitos