§ 8 Toiminta-avustuksen myöntäminen Kainuun Tyvi ry:lle

Lataa 

KAJDno-2017-489

Päätöspäivämäärä

26.4.2017

Päätöksen tekijä

Henkilöstöpäällikkö

Päätöksen perustelut

Kajaanin kaupungin keskushallinnon johtosääntö § 5

Kainuun Tyvi jäseneksi voi liittyä jokainen Kainuun kuntien tai niiden liikelaitoksen tai niiden omistamien yhtiöiden palveluksessa, Kainuun kuntayhtymissä tai niiden liikelaitoksen tai niiden omistamien yhtiöiden palveluksessa yms vastaavissa työskentelevä henkilö.  Vuonna 2016 jäsenmaksun maksaneita jäseniä yhdistyksessä oli 164, joista vajaa puolet Kajaanin kaupungilla. Kasvua jäsenmäärässä vuoteen 2015 oli 23  henkilöä.

Henkilökuntayhdistys järjestää jäsenilleen monipuolista virkistystoimintaa, hankii jäsenilleen erinäisiä etuuksia sekä myöntää tukea erilaisiin tapahtumiin. 

Yhdistys on toimittanut  henkilöstöpalveluihin toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2016.

 

 

 

Päätös

Myönnän Kainuun Tyvi ry:lle 300,00 euron suuruisen toiminta-avustuksen.  Avustus maksetaan työhyvinvoinnin määrärahasta.

 

Lisätietoja asiasta antaa henkilöstöpäällikkö Pekka Sivonen sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi puh. 044 7100 394.

Allekirjoitus

Pekka Sivonen, henkilöstöpäällikkö

Organisaatiotieto

Kajaanin kaupunki