§ 18 X-Viewer katseluliittymän käyttöönotto sähköiseen arkistoon

Lataa 

KAJDno-2018-1064

Päätöspäivämäärä

11.10.2018

Päätöksen tekijä

Hallintojohtaja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö 69 a §

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016, 25 § ja § 30.

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupunki hankkii sähköisen arkiston katseluliittymän X-Viewerin sähköisen arkiston järjestelmätoimittajalta Avaintec Oy:ltä.

Lisätietoja asiasta antaa asianhallintapäällikkö Tarja Nahkiaisoja, puh. 0447100666, sähköposti etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Vs. hallintojohtaja Asta Tolonen

Organisaatiotieto

Kajaanin kaupunki