§ 7 Vuokratyövoima_OPTIO_1

Lataa 

KAJDno-2017-1325

Päätöspäivämäärä

15.9.2017

Päätöksen tekijä

Hallintojohtaja

Päätöksen perustelut

Hankintaan osallistuneilta saatujen palautteiden perusteella voidaan todeta, että sopimustoimittajien toiminta on sopimuskauden aikana ollut sovitun mukaista. Näin ollen hankintapäätöksen sisältämän ensimmäisen (1.) option käyttöönottaminen on perusteltua.


Hallintosääntö 69 a §

Päätös

Päätän, että optiovaraus vuokratyövoimapalveluiden hankinnasta kaudelle 1.3.2018 – 28.2.2019 otetaan käyttöön hankintapäätöksessä mainituin perustein ja sopimustoimittajana jatkavat alkuperäisen hankintapäätöksen mukaiset toimittajat.


Lisätietoja antavat:
Erja Tuovinen p. 044 421 4180 tai Virpi Ruuskanen p. 714 7665,
sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi

Allekirjoitus

Tuija Aarnio, hallintojohtaja

Organisaatiotieto

Kajaanin kaupunki