§ 1 Toiminta-avustuksen myöntäminen Kajaanin 4H-yhdistykselle

Lataa 

KAJDno-2017-768

Päätöspäivämäärä

28.6.2017

Päätöksen tekijä

Hallintojohtaja

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallituksen päätös 21.2.2017 § 36

Päätös

Kajaanin 4H-yhdistykselle myönnetään toiminta-avustuksena vuodelle 2017 5.000 €. Avustus maksetaan keskushallinnon kustannuspaikalta 190214700.

 

Lisätietoja asiasta antaa hallintojohtaja Tuija Aarnio, sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Allekirjoitus

Tuija Aarnio, hallintojohtaja

Organisaatiotieto

Kajaanin kaupunki